30 Eylül 2023 Cumartesi

Muhacirler kaybedilen toprakların en aziz hatıralarıdır. Mustafa Kemal Atatürk

BALGÖÇ TAKVİMİ

REKLAM ALANI

KISACA DERNEĞİMİZ

Kısa adı BAL-GÖÇ olan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 17 Ocak 1985 tarihinde, Bursa'da Rahmetli Kurucu Başkanımız Mümin Gençoğlu'nun önderliğinde tesis edilen Derneğimiz, Balkan Türklerinin haklarını savunan "profesyonel bir dava örgütü" haline gelmiştir. Derneğimizin gerek kuruluşunda ve gerek sonraki yıllarında emek vermiş, bu yolda her türlü fedakarlığa katlanmış olan değerli yönetici ve üyelerimizi minnetle anıyor; kendilerine saygılarımızı sunuyoruz...

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza saygı ile duyurulur...

1970'lerden sonra, Bulgaristan başta olmak üzere, tüm Balkan ülkelerinde yaşayan müslümanlara, Arap-Türk ismi taşıyanlara bu devlet yünetimleri tarafından baskı uygulanmaya başlandı. Bu baskıları engellemek ve dünyada bu gibi insanlık dışı uygulamalara karşı kamuoyu oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sıra dernekler kurulmuştur.

1984 yılından itibaren Bulgaristan'da Türkler'e karşı da bir yoketme politikası gündeme geldi. Bu yoketmede yalnız isimler söz konusu değil, bu ülkede yaşayan Türk soylu kimselerin temelli ortadan kalkması isteniyordu.

İşte Bursa'da ilk kez temelleri atılan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adı BAL-GÖÇ böyle bir isteğe, böyle bir uygulamaya “dur” demek için ortaya çıkıyor.

Derneğin kuruluş aşamasında emeği geçen kişilere gelince: Rafet ERYILMAZ, Emin İNCE, Yusuf USTURALI, Bilal ÜSTÜNEL, Rafet HAŞAL, Aliosman CESUR, Şevket HAŞAL, Bekir KOÇANCI, Saim ÖZTÜRK, Sami KOCAOĞLU, Mehmet KOCABAŞ, Yusuf KIRAYOĞLU,Zülkef YEŞİLBAHÇE vb. isimleri en önde gelir.

Mümin GENÇOĞLU başta olmak üzere, BAL-GÖÇ Derneği resmi olarak 17.01.1985 tarihinde Bursa valisi Zekai GÜMÜŞDİŞ'in imzası ile resmen onaylanmıştır.

Kamu yararına hizmet veren BAL-GÖÇ Derneği kısa sürede dünya çapında adını duyurur, Bursa ve tüm ülkede etkinleri ile gözde bir kuruluş haline gelir.

Kurucu başkan Mümin GENÇOĞLU'dur. Bir dönem Derneğe Hasan ALTINSOY ve Turhan GENÇOĞLU başkanlık ediyorlar.

BAL-GÖÇ'ün halihazırdaki başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan'dır.

BAL-GÖÇ Bakanlar Kurulunun 11.08.1987 gün ve 87/12003 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernekler statüsüne girmiştir.

16.12.1987 tarihinde üç Balkan Göçmenleri Derneği bir Federasyon oluşturuyorlar. Merkezi Bursa'da bulunan BAL-GÖÇ Derneği de bu Federasyona dahildir.
REKLAM ALANI